תוכנת ניהול ומעקב - כיולים ותחזוקה מונעת כיול QMSIL
דף הבית הסבר ותכונות סירטוני הדרכה הורדות שאלות ותשובות צילומי מסך צרו קשר

כיול QMSIL - הסבר ותכונות

ניהול פריטים (ציוד מדידה וציוד בדיקה)
 • כל פריט ציוד הרשום בטבלת כלי המדידה המנוהלים בתוכנה מכיל את פרטי הזיהוי הבאים: שם הפריט, סוג הפריט, המשפחה אליה שייך הפריט, מספר זיהוי פנימי, שם גוף מכייל (ברירת מחדל), שם גוף מתקן (ברירת מחדל), מספר הנוהל הפנימי, שם היצרן, הדגם/מודל, המספר הסידורי של הפריט, תחום המדידה, יחידות המידה, הרזולוציה, ומחזוריות הכיול
 • מחזוריות הכיול המוגדרת לכל כלי נמדדת במספר חודשים, מספר שימושים, או שילוב של שני הפרמטרים גם יחד - לפי המוקדם מביניהם או לפי המאוחר מביניהם
 • עבור כל פריט במערכת, נשמרת הסטוריית הכיולים שלו, כאשר רישום של כל כיול כולל את הפרטים הבאים: תאריך השליחה לגוף המכייל ומספר תעודת המשלוח, שם הגוף המכייל, תאריך הכיול, מספר תעודת הכיול, סטאטוס הכיול, המלצה לשימוש, מחיר הכיול, תאריך החזרת הפריט מהגוף המכייל, תוקף הכיול, והערות
 • עבור כל פריט המגיע לסוף תוקף הכיול שלו, ניתן לבצע הארכת תוקף כיול והמערכת שומרת את הסטוריית הארכות הכיול. עבור כל הארכה, נשמרים במערכת הפרטים הבאים: תאריך ההארכה ושם המאשר, מספר חודשי ההארכה ומספר השימושים
 • הסטוריית התקלות והתיקונים של כל פריט גם נשמרת בתוכנה, וכוללת את המידע הבא עבור כל תקלה ותיקון: תאריך התקלה ושם פותח התקלה, נושא התקלה ותיאור מורחב של התקלה, תאריך שליחת הפרית לגוף המתקן ומספר תעודת המשלוח, תאריך התיקון ושם הגוף המתקן, מספר התיקון ותיאור התיקון, סטאטוס השמישות ומחיר התיקון, תאריך החזרה של הכלי מהגוף המתקן
 • עבור כל תקלה, ניתן לתת היתר לשימוש בכלי פגום והתוכנה מתעדת את היסטוריית ההיתרים עבור כל פריט. רישום היתר כולל את הפרטים הבאים: תאריך מתן ההיתר, שם מאשר ההיתר, תאריך תוקף ההיתר והערות
 • התוכנה שומרת היסטוריה של תנועת הפריט ממחלקה אחת לשניה ומתחום אחריות של עובד אחד לאחר. תיעוד כל שינוי מכיל את תאריך ההעברה, שם מאשר ההעברה, המחלקה אליה הועבר הפריט, העובד החדש שתחת אחריותו נרשם הפריט והערות
 • לצורך חיזוי מועדי כיולים עתידיים המבוססים על מספר שימושים, רישום מדוייק של השימושים בפריט מתועד אף הוא בתוכנה, ע"י שמירת המידע הבא: תאריך השימוש, שם המשתמש, מספר השימושים, סימוכין והערות
 • עבור כל פריט ניתן לצרף מספר בלתי מוגבל של תמונות או כל קובץ אחר. לדוגמה, ניתן לצרף תמונה של הפריט, מפרט טכני של היצרן, חשבונית קניה מהספק, תעודות כיול, ועוד
 • אם הפריט מבוטח, ניתן לאגור במערכת את הסטוריית הביטוחים של הפריט, כאשר כל רישום כולל את תאריך הביטוח, שם הגוף המבטח, מספר הפוליסה, תאריך תחילת הביטוח, תאריך סיום הביטוח, מחיר הביטוח והערות
 • תיעוד כל פריט בתוכנה כולל גם את פרטי הרכישה הבאים: תאריך הרכישה, שם הספק, מחיר הפריט, סימוכין ותאריך תחילת השימוש
 • תיעוד כל פריט בתוכנה כולל גם את פרטי המכירה (או הגריטה) הבאים: תאריך, שם הלקוח, מחיר, סימוכין ותאריך סיום השימוש
 • עבור כל פריט ניתן להגדיר בנפרד את התנאים לפיהם התוכנה תיצור התראות על מצבים הדורשים את תשומת לב המשתמש, כגון: מספר ימים לפני פקיעת תוקף הכיול, מספר השימושים שנותרו עד הכיול הבא, מספר ימים לפני סיום היתר שימוש בכלי לא שמיש, מספר ימים לפני סיום אחריות/ביטוח
 • התוכנה מאפשרת לאגור לכל פריט כל מידע נוסף, שאינו משוייך לאחד מהשדות היעודיים
 • הצגת סטאטוס מיקום נוכחי הכולל את המיקום (מחלקה) בו נמצא הפריט ואת שם האחראי לפריט
 • הצגת סטאטוס כיול נוכחי הכולל את תוקף הכיול
 • הצגת סטאטוס שמישות נוכחי הכולל פרטי היתר לשימוש ותוקפו
 • הצגת סטאטוס ביטוח (עבור פריטים שעבורם נדרש ביטוח) ותוקפו
 • מנגנון סינון וחיפוש מתוחכם לאיתור פריטים לפי פרמטרים נדרשים
 • הדפסת מסמכי פריט במגוון פורמטים
 • הפצת מכתבים לספקים/קבלני משנה: בקשות להצעות מחיר ותעודות משלוח - הדפסה ומשלוח ישיר במייל
 • הפקת דו"חות פריטים במגוון פורמטים - הדפסה וייצוא ל-Excel
כיול הנה פעולת השוואה בין הציוד הנבחן לבין ציוד יחוס. בית העסק קובע את תדירות הכיול בהתאם לשיקוליו, להוראות יצרן הציוד, למקובל בתחום, לדרישות הלקוח ובכפיפות לדרישות החוק

ניהול ספקים וקבלני-משנה (גופים ואירגונים המוסמכים לתת שירותי כיול של כלי מדידה וציוד בדיקה, ובתי-עסק המתקנים כלי מדידה)
 • קיטלוג ספקים/קבלני משנה לפי סוג (גוף מכייל, גוף מתקן וגוף מבטח)
 • שמירת פרטי האירגון (שם העסק, טלפון, פקס', כתובת, אתר אינטרנט, קוד ספק במערכת הנהלת-חשבונות והערות)
 • שמירת פרטי איש הקשר (שם, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, תפקיד ומחלקה)
 • עבור כל ספק ניתן לצרף מספר בלתי מוגבל של קבצים. לדוגמה, ניתן לצרף כרטיס ביקור של איש הקשר, דוגמה של דף פירמה, הסמכות לכיול, ועוד
 • רשימת ההסמכות של הספק, כאשר עבור כל הסמכה ניתן לרשום את משפחת הפריטים/טכנולוגיה, שם הגוף המסמיך, תחילת ההסמכה, תוקף ההסמכה והערות
 • מנגנון סינון מתוחכם לאיתור ספקים לפי פרמטרים נדרשים (כגון משפחת הפריטים/טכנולוגיה וסטאטוס ההסמכה)
 • הפצת מכתבים: בקשות לקבלת העתקי הסמכות, עבור הסמכות שתוקפן עומד לפוג ועבור הסמכות שאינן בתוקף - הדפסה ומשלוח ישיר במייל
 • הפקת רשימות הסמכות במגוון פורמטים - הדפסה וייצוא ל-Excel

כיול כלי מדידה וציוד מדידה על בסיס קבוע מבטיח אחידות בדיוק המדידה ועמידה בסטנדרטים בין-לאומיים. חשיבות כיול ציוד בדיקה וציוד מדידה (בקרת התקני ניטור ומדידה) הינה גבוהה במיוחד בשלבי המחקר והפיתוח, היצור, בדיקות האיכות והשירות.


כיול QMSIL : תוכנת ניהול ומעקב - כיולים ותחזוקה מונעת

כל הזכויות שמורות ליאיר ויסמן פיתוח תוכנה