תוכנת ניהול ומעקב - כיולים ותחזוקה מונעת כיול QMSIL
דף הבית הסבר ותכונות סירטוני הדרכה הורדות שאלות ותשובות צילומי מסך צרו קשר

כיול QMSIL - הסברים למשתמש וצילומי מסך

(ניתן ללחוץ עם העכבר על כל אחד מצילומי המסך כדי לפתוח אותו מוגדל בחלון נפרד)

ההסברים אודות שאר חלקי התוכנה, וצילומי המסך הרלוונטיים נמצאים בעמוד נפרד


לחיצה על כפתור 'פתיחה להצגה ועידכון' בחלון המציג את רשימת הפריטים, תפתח את החלון המציג את כל פרטי הפריט.

בחלקו העליון של החלון מוצגים פרטי הזיהוי הראשיים של הפריט ותמונתו, בחלקו המרכזי של החלון מוצגים הסטאטוסים הנוכחיים שלו, ובחלקו התחתון של החלון ניתן ללחוץ על כל אחד מהכפתורים לקבלת מידע נוסף.חלון זה מציג את היסטוריית הכיולים של הפריט, כאשר סדר ההופעה ברשימה הוא מהכיול המאוחר ביותר, כלפי הכיול הראשון. עבור כל כיול המערכת שומרת את תאריך השליחה, מספר תעודת המשלוח, תאריך החזרה, תאריך הכיול, שם הגוף המכייל, מספר תעודת הכיול, תוקף הכיול, תוצאת הכיול, המלצה לשימוש, עלות הכיול, פרטים אודות הארכות והערות.
כדי לציין שהכיול הינו פנימי, יש להשאיר את שם הגוף המכייל ריק. אם יש תאריך שליחה, אולם אין תאריך החזרה, התוכנה מסיקה כי הכלי עדיין נמצא בכיול.

כאשר מצביעים על כיול מסויים, ולוחצים על כפתור 'הארכות תוקף הכיול', ניתן לצפות בהארכות שכבר ניתנו לאותו הכיול, ואף להוסיף הארכה חדשה. יש להזין את תאריך ההארכה, את שם מאשר ההארכה ואת תוקף ההארכה.

חלון זה מציג את היסטוריית התקלות והתיקונים של הפריט, כאשר סדר ההופעה ברשימה הוא מהתיקון המאוחר ביותר, כלפי התיקון הראשון. עבור כל תיקון המערכת שומרת את תאריך השליחה, מספר תעודת המשלוח, תאריך התקלה, נושא התקלה, שם פותח התקלה ותאור התקלה, תאריך התיקון, מספר התיקון, תאור התיקון, שם הגוף המתקן, סטאטוס השמישות לאחר התיקון, עלות התיקון, פרטים אודות היתרים שניתנו והערות.
כדי לציין שהתיקון הינו פנימי, יש להשאיר את שם הגוף המתקן ריק. אם יש תאריך שליחה, אולם אין תאריך החזרה, התוכנה מסיקה כי הכלי עדיין נמצא בתיקון.

כאשר מצביעים על תיקון מסויים, ולוחצים על כפתור 'היתרים לשימוש בכלי לא תקין', ניתן לצפות בהיתרים שכבר ניתנו לאותה התקלה, ואף להוסיף היתר חדש. יש להזין את תאריך ההיתר, את שם מאשר ההיתר ואת תוקף ההיתר.

חלון זה מציג את התנועות והמעברים של הפריט בין מחלקות שונות (או אתרים שונים) וכן שינויים באחראי על הכלי. התנועות מסודרות ברשימה מהמאוחר יותר אל המוקדם יותר, כאשר כל רשומה מכילה מידע אודות תאריך השינוי, מאשר השינוי, המיקום החדש, האחראי החדש והערות.

רשימה זאת מציגה את השימושים שנעשו בפריט (השימושים מופיעים ברשימה בסדר יורד מהשימוש המאוחר אל השימוש המוקדם). המארכת שומרת את תאריך השימוש, שם המשתמש, מספר השימושים, סימוכין והערות. עבור פריטים המכויילים למספר מוגדר של שימושים, המערכת מסנכרנת את תאריך הכיול מול תאריכי השימושים וכך יודעת מתי הכלי אינו מכוייל, ואף יכולה להתריע כאשר מספר השימושים שנותרו מתקרב לאפס.

רשימה זאת מציגה את פרטי האחריות (ע"י היצרן או הספק) ואת פרטי הביטוח של הפריט (בהנחה ששדה 'נדרש ביטוח/אחריות' סומן עבור פריט זה). הרשימה ממוינת מהתאריך האחרון כלפי התאריך הראשון, ומכילה את תאריך הוצאה הביטוח, שם הגוף המבטח, מספר הפוליסה, תאריך תחילת הביטוח ותאריך סיום הביטוח, עלות הביטוח והערות. ע"י השוואת תאריך סיום הביטוח לתאריך הנוכחי, התוכנה יודעת אם הביטוח עדיין בתוקף. התוכנה אף יכולה לבצע השוואה זאת חודש מראש ולהתריע על התקרבות מועד פקיעת הביטוח.

בחלון זה ניתן להזין את פרטי הרכישה של הפריט, ואת תאריך תחילת השימוש (לאחר הכיול הראשוני). כמו כן, בחלון זה ניתן להזין את פרטי המכירה של הפריט (או גריטה, במקרה ושם הקונה ריק) ואת תאריך סיום השימוש.

למרות שבחלון 'טבלת מערכת' (מתוך חלון 'הגדרות') ניתן להגדיר את ההתראות הגלובליות בתוכנה, עבור כל פריט בנפרד ניתן להחליט אם להשתמש בהגדרות הגלובליות, או להגדיר את ההתראות באופן יחודי לפריט זה.

בחלון זה ניתן להוסיף מלל חופשי המתאר דברים נוספים הקשורים לפריט, ואשר לא מצאו את מקומם באחד מהשדות הספציפיים שתוארו קודם.


כיול QMSIL : תוכנת ניהול ומעקב - כיולים ותחזוקה מונעת

כל הזכויות שמורות ליאיר ויסמן פיתוח תוכנה